Γενικό service αυτοκινήτων - Μηχανικές βλάβες
Προγραμματισμό Εγκεφάλου
Διαγνωστικός Έλεγχος
ΚΕΚ (Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίου)
A/C (Aircondition)
Ήλεκτρολογικές Βλάβες παντώς τύπου
Μεταχειρισμένα Ανταλλακτικά


Διεύθυνση Συνεργείου:
Αρχιγένους Σαράντη 9
Θεσσαλονίκη
Κάτω Τούμπα 54453
Τηλ.
2310938373
Τηλ. 2310938071